Bạn có biết?

Thứ tư, 27/01/2021 - 06:46:48

Sinh viên Khoa Môi trường- Đại Học Dân Lập – HP bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu Khoa học

Căn cứ quyết định số 720/QĐ – HT ngày 10/8/ 2016 về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của Hiệu Trưởng Trường ĐHDL – HP. Ngày 13/7 /2015 Phòng đảm bảo chất lượng và quản lý khoa học tổ chức Hội đồng nghiệm thu 3 đề tài NCKH của sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường

Đề tài 1: “ So sánh hiệu quả xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây sậy và cỏ nến dòng chảy ngang ”

Chủ nhiệm đề tài: SV Bùi Thị Duyên lớp MT 1601

Thành viên: SV Phạm Việt Thắng MT 1601

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Kim Dung và Ths. Đặng Chinh Hải

Đề tài 2: Tính toán mô hình bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang xử lý nước thải sản xuất mắm

 Chủ nhiệm đề tài: SV Phạm Thị Mỹ Linh lớp MT 1601

Thành viên: SV Nguyễn Thế Nam Vang lớp MT 1601

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Phạm Thị Mai Vân

Đề tài 3: “ So sánh hiệu quả xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây sậy và cỏ nến dòng chảy đứng ”

Chủ nhiệm đề tài: SV Nguyễn Ngọc Nhật - SV MT 1601

Thành viên: SV Nguyễn Thị Hân, Hoàng Anh Minh - lớp MT 1601

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Bùi Thị Vụ và Ths. Phạm Minh Thúy

Tham gia Hội đồng nghiệm thu các đề tài gồm có:  TS.NGƯT. Trần Thị Mai – Trưởng phòng Đào tạo và sau đại học; TS. Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng Khoa Môi trường; TS. Võ Hoàng Tùng; Ths. Nguyễn Thị Mai Linh; Ths. Hoàng Thị Thúy; Ths. Đặng Chinh Hải; Ths. Nguyễn Thị Tươi – cùng với sự tham dự của các giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường.

Các đề tài có tính thực tiễn và được hội đồng đánh giá rất cao. Kết quả của các đề tài là cơ sở có thể ứng dụng vào xử lý nước thải cho các công ty sản xuất mắm ở các vùng ven biển.

Cả 3 đề tài đều được Hội đồng xếp loại giỏi.

Sau đây một số hình ảnh buổi nghiệm thu

Khung cảnh của buổi bảo vệ 

Các Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứú

Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhóm nghiên cứu

Truy cập: 5244 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.