MT - Thời gian: từ 25/03/2016 - 30/03/2016 Thứ hai, 21/01/2019 - 09:09:55

Báo cáo thực tập tốt nghiệp của lớp môi trường khóa 16

Sáng thứ tư vào hồi 8h ngày 30/3 /2016 Khoa Môi trường tổ chức Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên môi trường khóa 16 tại phòng B201. 

Khoa Môi trường 

Truy cập: 2297 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.