MT - Thời gian: từ 16/07/2015 - 31/07/2015 Chủ nhật, 20/05/2018 - 22:56:38

Về điều kiện thi các level môn ngoại ngữ

     Sau khi xin ý kiến lãnh đạo về việc ràng buộc điều kiện phải thi đạt môn ngoại ngữ ở các level dưới mới được đăng ký level cao hơn. Theo đó:

- Toàn bộ sinh viên khóa 18 (bao gồm cả ĐH và CĐ) mới bị ràng buộc điều kiện tiên quyết, tức là phải thi đạt các level dưới mới được đăng ký level cao hơn
- Sinh viên từ khóa 17 trở về trước chỉ bị ràng buộc điều kiện trước sau đối với môn ngoại ngữ, tức là chỉ cần đã học các level dưới sẽ được đăng ký level cao hơn (không cần biết đã thi đạt hay chưa).

    Đề nghị các em sinh viên lưu ý để quá trình đăng ký môn học được thuận lợi.

Nguyễn Thị Tươi


 

Truy cập: 2298 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.