MT - Thời gian: từ 16/07/2015 - 31/07/2015 Chủ nhật, 20/05/2018 - 22:56:17

Thông báo về thời gian nộp học phí kỳ phụ hè 2015 của sinh viên

           Căn cứ vào quy định của nhà trường và kế hoạch học tập học kỳ phụ hè 2015, phòng Kế hoạch tài chính thông báo tới sinh viên toàn trường như sau:

           1. Thời gian nộp học phí kỳ phụ hè 2015 cuối cùng của sinh viên là đến hết ngày 22/7/2015. 

           2. Nhà trường thông báo:

            - Sinh viên chưa hoàn thành học phí kỳ phụ hè 2015 theo quy định khẩn trương nộp ngay tại phòng KHTC hoặc qua tài khoản số 102010000200239  –  Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.

             - Thời hạn cuối cùng là ngày 22/7/2015, nếu sinh viên nào chưa hoàn thành học phí theo quy định sẽ không có danh sách tham dự kỳ thi hết học kỳ phụ hè 2015.

            - Sinh viên kiểm tra chi tiết các khoản đóng góp trên trang  vp.hpu.edu.vn phần tra cứu tài chính sinh viên để biết thông tin về số tiền phải nộp hoặc xem trên thông báo học phí kỳ 2.

               Nếu có thắc mắc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2 – nhà G) hoặc số điện thoại 031.3740026.

Truy cập: 3994 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.