LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Áp dụng từ: 16/09/2019 đến 22/09/2019

38 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
16-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
17-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
18-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
19-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
20-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
21-09-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
22-09-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.