LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Áp dụng từ: 02/12/2019 đến 08/12/2019

49 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
02-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
03-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
04-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
05-12-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
06-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
07-12-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
08-12-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.