LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Áp dụng từ: 21/09/2020 đến 27/09/2020

39 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
21-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
22-09-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
23-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
24-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
25-09-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
26-09-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27-09-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.