LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
13-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
14-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
15-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
16-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
17-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
18-07-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
19-07-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.