LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Áp dụng từ: 22/01/2018 đến 28/01/2018

04 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
22-01-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
23-01-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
24-01-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
25-01-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
26-01-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
27-01-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
28-01-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.