LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Áp dụng từ: 23/11/2020 đến 29/11/2020

48 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
23-11-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
24-11-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
25-11-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
26-11-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
27-11-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
28-11-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-11-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.