LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Áp dụng từ: 22/05/2017 đến 28/05/2017

21 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
22-05-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
23-05-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
24-05-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
25-05-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
26-05-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
27-05-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
28-05-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.