LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Áp dụng từ: 16/04/2018 đến 22/04/2018

16 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
16-04-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
17-04-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
18-04-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
19-04-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
20-04-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
21-04-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
22-04-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.